Oportunitatea apariției structurilor de economie socială s-a concretizat prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013, proiectul POSDRU/168/6.1/S/144985 cu titlul „Economia socială – O șansă pentru fiecare”. Contractul de finanțare europeană a fost încheiat între Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Autoritatea de Management pentru POSDRU și Primăria Coltău.

Prin proiect s-au înființat un număr de 9 structuri de economie socială (SES-uri), având ca scop principal incluziunea socială, prin angajarea în muncă a unor categorii de persoane defavorizate.

Asociația Flori de Crin a fost înființată în februarie 2015 prin proiectul ”Economia socială – O șansă pentru fiecare”.  Un aport esențial în formarea structurii economice îl deține Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului. Acesta a oferit spre folosire spațiul necesar desfășurării activității de structură economică și a sprijinit cu fondurile necesare înființării și implementării proiectului.  Acesta este un sprijin enorm adus asociației, deoarece spațiul este într-o zona centrală a Băii Mari, cu un potențial ridicat și corespunde din toate punctele de vedere cerințelor ambientale și funcționale necesare desfășurării activității. Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului susține atât financiar, moral cât și duhovnicesc tinerii și persoanele aparținând grupurilor vulnerabile. Asociația Flori de Crin, sub patronajul direct al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, alături de Catedrala Episcopală ”Sfânta Treime” din Baia Mare, Asociația Femeilor Mironosite, Asociația Tinerilor Ortodocși de pe lângă Catedrala (ATOCMM) și toate asociațiile și fundațiile aflate sub binecuvântarea Prea Sfinției Sale Iustin Hodea Sigheteanul ajută la integrarea directă a persoanelor defavorizate, pentru o mai ușoară integrare a acestora în sistemul social și educațional.

Membrii fondatori ai Asociației Flori de Crin sunt:

  • Filip Gelu – președinte,
  • Pop Andrei Emil – vicepreședinte,
  • Pop Vasile – membru,
  • Asociația Centru de Cercetare și Formare a Universității de Nord
  • Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC

 

Asociația are drept scop îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile (tineri cu vârsta de peste 18 ani care părăsesc sistemul instituțional de protecție al copilului, familii monoparentale, persoane cu dizabilități, femei în situații de risc, persoane care trăiesc din venitul minim garantat, persoane de etnie romă) din regiunea Nord-Vest și regiunea de Vest a României.

 
 
Obiective:
 

Crearea de locuri de muncă pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile,

Desfășurarea unor activități economice, cu caracter accesoriu și strâns legat de scopul principal al asociației, în principal spălarea și curățarea articolelor textile,

Obținerea de fonduri din cotizații, sponsorizări, donații și alte surse legale necesare finanțării activităților desfășurate,

Sprijinirea unităților de învățământ, cultură, precum și a asociațiilor sportive, în vederea achiziționării de mijloace tehnico-materiale necesare îmbunătățirii activității,

Acordarea de sprijin financiar persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile,

Îmbunătățirea calității vieții și a activității membrilor comunității locale.

 

Asociația Flori de Crin prestează servicii profesionale de curățătorie chimică și spălătorie haine și lenjerie, având ca scop orientarea permanentă către client și calitate.


Pentru a-și îndeplini obiectivele propuse, Asociația Flori de Crin a dezvoltat o structură de producție de capacitate medie, formată din echipamente moderne și performante achiziționate de pe piața europeană, la care se adaugă servicii personalizate, de cea mai bună calitate, în termen rapid și cu respectarea cerințelor de mediu.Asociația Flori de Crin oferă servicii de curățătorie și spălătorie pentru persoane fizice din Baia Mare, cât și pentru persoane juridice: hoteluri, restaurante, instituții private și de stat, societăți comerciale.

Calitatea serviciilor prestate, prețurile competitive, rapiditatea serviciului de colectare și livrarea, în timpi optimi, pe raza orașului (în funcție de complexitatea comenzii) de la sediul sau domiciliului clientului au determinat numeroase hoteluri de 3 și 4 stele, restaurante, firme organizatoare de evenimente, societăți comerciale, dar și persoane private să se numere printre clienții nostri permanenți.

În speranța că oferta de servicii a asociației noastre vă satisfac cerințele dvs, vă stăm la dispoziție pentru a dovedi calitatea serviciilor prestate.

Vă mulțumim anticipat pentru alegerea dumneavoastră!

 

Sus